TOX PRESSOTECHNIK
SK: +420 725 452004

Příslušenství pro pohony TOX®-Powerpackage

Příslušenství pneumaticko-hydraulických pohonů – rozšíření možností

Díky množství chytrého příslušenství lze pohon TOX®-Powerpackage vylepšit a přizpůsobit přesně vašim potřebám. Společnost TOX® PRESSOTECHNIK vždy dbá potřeb operátorů a snaží se vyvíjet co nejlepší funkční doplňky pro zlepšení možností pneumaticko-hydraulických pohonů.

Příslušenství uvedené na této stránce lze většinou upravit. Pokud jde o další funkce, mohou být vhodnou odpovědí speciální typy.

Mechanické příslušenství

 

Příslušenství pro speciální funkce a snazší montáž pohonů TOX®-Powerpackage do lisu.

Nástrojová spojka ZWK
Příslušenství pro: všechny TOX®-Powerpackages

Spojka ZWK je našroubována přímo na pístnici pohonu TOX®-Powerpackage. Tato spojka představuje flexibilní spojení pohonu TOX®-Powerpackage a sady matrice, čímž zabraňuje jakémukoliv bočnímu zatížení. Součástí je i antirotační zařízení.

Držák nástroje s antirotačním zámkem V.
Příslušenství pro: Q-S, X-S, Q-K, X-K, S1-S100, K1-K50, T, RP

Držák nástroje lze namontovat na pístnici pohonu TOX®-Powerpackage.

Vodicí pouzdro v rámu lisu zabraňuje otáčení.

Miniaturní vedení beranu ZMS
Příslušenství pro: všechny TOX®-Powerpackages
Dovolené zatížení: 11,5–313,4 kN

Vedení beranu obsahuje spojku ZWK, která je namontována k pístnici pohonu TOX®-Powerpackage.

Dvě pouzdra v rámu lisu zajišťují vedení.

Monitor hladiny oleje ZU
Příslušenství pro: všechny TOX®-Powerpackages

Tento monitor hladiny oleje měří hladinu oleje uvnitř pohonu TOX®-Powerpackage. Pokud se dosáhne minimální hladiny oleje, indikační kolík aktivuje spínač (pneumatický nebo elektrický). Montuje se pomocí ocelového pásku. S manuálním nulováním.

Přední (ZFV) a zadní (ZFH) montážní deska
Příslušenství pro: Q-S, X-S, X-AT, S, AT

Přední montážní deska ZFV je vhodná k modifikaci pro pohony TOX®-Powerpackage, typy S/AT.

Zadní montážní deska ZFH není vhodná k modifikaci. Slouží pro pohony TOX®-Powerpackage s větším průřezem posilovače A2 > A.

Držák zadního sférického ložiska ZGH
Příslušenství pro: X-AT, X-K, S, K

Držák zadního sférického ložiska ZGH není vhodný k modifikaci. Slouží pro pohony TOX®-Powerpackage s větším průřezem posilovače A2 > A.

Přední sférický konec tyče ZGK
Příslušenství pro: všechny TOX®-Powerpackages

Přední sférický konec tyče ZGK je vhodný k modifikaci.

Upozornění: Konec tyče musí být pevně přišroubovaný k ramenu na pracovním pístu. Kompenzace délky pomocí závitu je nepřípustná.

Elektrické příslušenství

 

Elektrické snímače a komponenty pro měření, zobrazení a zpracování dat pohonů TOX®-Powerpackage.

Elektronický tlakový spínač ZDO
Příslušenství pro: všechny TOX®-Powerpackages

ZDO měří tlak oleje ve vysokotlaké komoře pohonu TOX®-Powerpackage a zobrazuje tuto hodnotu na 4místném displeji LED. K dispozici jako verze se dvěma digitálními výstupy, nebo s jedním digitálním a jedním analogovým výstupem.

ZDO 01

 

Elektronický tlakový spínač ZDO 01 obsahuje 2 volně programovatelné digitální výstupy.

 

Spínací funkce výstupu 1 a výstupu 2:

 • Hysterezní funkce / spínací
 • Hysterezní funkce / rozpínací
 • Funkce okna / spínací
 • Funkce okna / rozpínací

Spínací funkci lze zvolit pro každý výstup zvlášť. Výstup 2 lze také nakonfigurovat jako výstup diagnostického displeje.

ZDO 01.400A

 

Elektronický tlakový spínač ZDO 01.400A obsahuje jeden digitální a jeden analogový výstup.

 

Spínací funkce výstupu 1:

 • Hysterezní funkce / spínací
 • Hysterezní funkce / rozpínací
 • Funkce okna / spínací
 • Funkce okna / rozpínací

Spínací funkce výstupu 2:

Analogový výstup 4–20 mA nebo 0–10 V.

Obecné vlastnosti

 • Volitelná spínací logika (PNP, NPN)
 • Jednotka paměti pro maximální hodnoty
 • Chybové zobrazení při přetížení tlaku a zkratu spínacího výstupu
 • Volitelné jednotky tlaku (bar, psi, Pa)
 • LED displej lze otočit o 180°
 • LED display lze deaktivovat

Příslušenství pro elektronické tlakové spínače

 • Montáž deska pro montáž na pohon TOX®-Powerpackage
 • Vysokotlaká měřicí hadice ZHM
Snímač lisovací síly ZPS
Příslušenství pro: všechny TOX®-Powerpackages
Dovolené zatížení: 13–2 000 kN

Snímač lisovací síly ZPS lze namontovat přímo na pracovní píst pohonu TOX®-Powerpackage.

Lze měřit lisovací sílu ve směru tlaku i tahu. Snímač je utěsněn proti nečistotám a vlhkosti a je nutné jej použít s antirotačním zařízením ZPSV, aby nedocházelo k poškození propojovacího kabelu.

Technické údaje

Jmenovitý výstup: 1,1 mV/V
Rozsah teplot: −10° až +65°
Vyvážení nuly: ± 2 %
Napájecí napětí: 10 V DC (max. 15 V)
Izolační odpor: 1 GΩ
Jmenovitá impedance: 760 Ω
Elektrické připojení: Systém Fischer
Kombinovaná chyba: < ± 0,5 %
Přetížení: 115 %
Krytí: IP54
Externí lineární snímač polohy ZHW
Příslušenství pro: Q-S, Q-K, X-S, X-K, X-AT, RZS, až do S30

Externí lineární snímač polohy dodává absolutní polohu pracovního pístu pohonu TOX®-Powerpackage i v případě výpadku napájení. Z důvodu externí montáže táhel pohonu TOX®-Powerpackage lze montážní polohu přizpůsobit podmínkám uvnitř lisu.

Funkce

 

Všechny pohony TOX®-Powerpackage řada-Q, řada-X a RZS jsou vybaveny speciálním válcem a magnetickým kroužkem na pracovním pístu pro detekci polohy pístu.

Výhody

 

Lineární snímač polohy používá bezkontaktní snímací techniku s těmito vlastnostmi:

 • Bez opotřebení
 • Odolné proti znečištění

Technické údaje

Opakovatelná přesnost: ± 10 μm Napájecí napětí: 10 ... 30 V DC Lineární odchylka: ≤ ± 0,15 Zatížení výstupu: ≤ 5 mA Výstupní napětí: 0 ... 10 V DC Proud zátěže: ≤ 5 mA Krytí: IP67

Při používání externího lineárního snímače polohy ZHW je nutné snížit efektivní celkový zdvih pohonu TOX®-Powerpackage o 20 mm. Silový zdvih zůstává stejný. Aby bylo možné dosáhnout popsané opakovatelné přesnosti a lineární odchylky, je nutné zabránit otáčení pracovního pístu pohonu TOX®-Powerpackage.

Většinu pohonů TOX®-Powerpackage lze dodat také s interním lineární snímačem polohy ZKW.

Analogový indikátor tlaku ZDA
Příslušenství pro: všechny TOX®-Powerpackages

ZDA zobrazuje tlak oleje ve vysokotlaké komoře pohonu TOX®-Powerpackage pomocí 5místného displeje LED. Zobrazovanou hodnotu měří snímač tlaku ZDS, který je součástí dodávky. ZDA je k dispozici se dvěma digitálními výstupy, nebo s jedním digitálním a jedním analogovým výstupem.

Příslušenství pro analogový indikátor tlaku ZDA

 • Převodník ZDS
 • Montážní deska ZMP
 • Vysokotlaká měřicí hadice ZHM
 • Elektrický propojovací kabel mezi převodníkem a indikátorem tlaku (5 000 mm)

Údržba

 

Pravidelná údržba pohonů TOX®-Powerpackage pomáhá prodloužit provozní životnost a zvýšit spolehlivost.

Olejové čerpadlo ZP 20
Příslušenství pro: všechny TOX®-Powerpackages

Olejové čerpadlo zaručuje optimální koncepci údržby a prodloužené intervaly údržby. Pro snadné doplňování bez vzduchu a snížení objemu oleje v pohonu TOX®-Powerpackage. Průhledné tělo a plnicí hadice umožňují snadné monitorování hladiny oleje v čerpadle. Vyžaduje malou námahu obsluhy.

Sada nástrojů ZWS
Příslušenství pro: všechny TOX®-Powerpackages

Kombinace speciálních nástrojů usnadňuje vyjímání a instalaci těsnění v případě oprav nebo údržby. Pouzdro k přenášení obsahuje také pokyny a tipy k používání těchto nástrojů.

Další příslušenství:

 • Silový obtok ZLB+ZHD
 • Interní lineární snímač polohy ZKW
 • Monitorování pracovního a zpětného zdvihu ZHU

... a mnoho dalších je popsáno spolu se speciálními řešeními pohonů TOX®-Powerpackage.

Řídicí jednotky pohonů TOX®-Powerpackage

Dynamické ovládání tlaku – výchozí řízení pro všechny pohony TOX®-Powerpackage

 

Funkce: Během dynamického ovládání tlaku proběhne automatické přepnutí ze zdvihu rychlého přiblížení na silový zdvih pokaždé, když pracovní píst v libovolném místě zdvihu narazí na odpor. Ventil silového zdvihu je propojen s komorou zpětného zdvihu pomocí červeného potrubí řídicí klapky X a funguje podle procedury dynamického tlaku. Čas přepnutí se ovládá řídicí klapkou X.

Existují různé způsoby úprav a optimalizace „normálního“ zdvihu pohonu TOX®-Powerpackage podle individuálních požadavků.

Regulátor tlaku ve vedení silového zdvihu ZDK
Kompatibilita: s ZKHZ, ZKHF, ZHO

ZDK umožňuje individuální přizpůsobení lisovací síly.

Používá se ke snížení lisovací síly silového zdvihu zajištěním stejné hodnoty síly rychlého přiblížení a zpětného zdvihu.

Externí aktivace silového zdvihu ZKHF
Kompatibilita: s ZDK a/nebo ZHO

Díky ZKHF lze navíc uvolnit aktivaci ventilu silového zdvihu pomocí dynamického ovládání tlaku elektrickým signálem.

Aplikace: Pokud silový zdvih lze náhodně aktivovat řídicí klapkou X z důvodu interference hran v pracovní oblasti a bude se tak navíc uvolňovat.

Optimalizace frekvence zdvihu ZHO
Kompatibilita: s dynamickým ovládáním tlaku, ZDK, ZKHZ nebo ZKHF

ZHO je volitelná další sestava pro zlepšení doby cyklu. Zlepšení během silového zdvihu a doby zavzdušnění silového zdvihu činí asi 20 %.

Aplikace: Zejména pokud je nutné snížit dobu cyklu pro dlouhé silové zdvihy.

Externí aktivace silového zdvihu ZKHZ
Kompatibilita: s ZDK a/nebo ZHO

ZKHZ umožňuje aktivaci ventilu silového zdvihu pomocí elektricky aktivovaného 3/2cestného ventilu.

Aplikace: Doporučeno pro připojení silového zdvihu závislého na dráze nebo při používání pohonu TOX®-Powerpackage s pístnicí směřující vzhůru a velkou hmotností nástroje. Také pro přerušovaný zdvih rychlého přiblížení závisející na aplikaci.

Deaktivace silového zdvihu ZKHD
Kompatibilita: s ZDK a/nebo ZHO

Pomocí ZKHD lze silový zdvih deaktivovat elektrickým signálem (například během režimu nastavení). Použije se, pokud se požaduje dočasná deaktivace silového zdvihu například během režimu nastavení.

 • Jakožto lídr světového trhu víme, které drobné doplňky často znamenají obrovskou pomoc.
  Stefanie Reich

Aplikace

Klinčování
Klinčování je proces tváření za studena, který umožňuje spojovat plechy a jiné materiály bez nutnosti používat šrouby, nýty nebo lepidla.
Další informace
KlinčováníKlinčování
Lisování
TOX®-Kleště, rámy lisů a lisy nabízejí široké možnosti použití.
Další informace
LisováníLisování
Montáž
Zalisování a montáž pouzder a ložisek a výroba přesných sestav lisovaného uložení
Další informace
MontážMontáž
Vkládání upevňovacích prvků
Kompletní systémová řešení pro vkládání funkčních prvků
Další informace
VkládáníVkládání
Značení
Musíte identifikovat vaše výrobky? Potřebujete součást bezpečně uchovat pro další činnost?
Další informace
ZnačeníZnačení
Nýtování
Nabízíme standardizované, ale vysoce flexibilní výrobky pro nýtování, krimpování, rozšiřování…
Další informace
NýtováníNýtování
Děrování
Nezáleží na tom, zda chcete zpracovávat plechy, plasty, lepenku, textil nebo fólie.
Další informace
DěrováníDěrování

Adresa

TOX® PRESSOTECHNIK
Tuřanka 1314/110
627 00 Brno
Telefonní číslo: +420 725 452004
Kontakt
SK: +420 725 452004 Kontaktní formulář
 
Cookie Information

Pro personalizaci obsahu webových stránek používáme cookies. Cookies můžete blokovat nebo jinak spravovat v nastavení vašeho prohlížeče.