TOX PRESSOTECHNIK
SK: +420 725 452004

Procesní kompentence TOX®-eClinching

Vytvoření vodivosti

V průběhu procesu TOX®-eClinching zalisuje razník spojované plechy do matrice. Boční zatečení, vytvořené plastickou deformací, zajišťuje pevnost v oblasti krku. Dojde i ke spojení materiálů. Tím je dosaženo excelentní elektrické vodivosti.

Oblast spoje s optimální materiálovou vazbou

V průběhu klinčovací procesu vznikne v oblasti spoje, kromě zámku a třecího spojení, i částečná materiálová vazba. Spojované plechy do sebe zatečou takovým způsobem, že díky velkému množství mikrokontaktů, vytvoří optimální vodivý spoj s minimálním kontaktním odporem.

 

Rozšířená kontaktní plocha

Klinčovací proces téměř zdvojnásobí efektivní kontaktní plochu. Při spojování tlustých plechů se tento efekt ještě výrazně zvýší. Tato “přídavná” plocha výrazně zvyšuje vodivost spoje.

 

Pokovení

Měkká vrstva pokovení, jako např. vrstva cínu na mědi, je bez poškození přetvářena spolu s materiálem. Ztenčení vrstvy je jen v řádu několika  μm.
Vodivost je tak zachována.

Oblasti s nejlepší materiálovou vazbou

Četné mikrokontakty zajišťují vodivé spojení materiálů.

Trvale nízký kontaktní odpor

TOX®-eClinching je efektivní technologie pro bezpečné a trvalé spojování elektricky vodivých komponentů, a to jak mechanicky tak elektricky.

Konstantní vodivost zajištěná vysokou pevností spojů

Odolnost klinčovaných spojů vůči mechanickému namáhání nebo teplotním změnám je z dlouhodobého hlediska lepší, než u jiných metod spojování. Proces uvolňování, resp. uvolnění spoje má jen velmi malý vliv. Proto  zůstává kontaktní odpor trvale nízký a je zajištěna vysoká vodivost. Díky tomu splňuje eClinching vysoké požadavky elektroprůmyslu.

Uvolnění spoje

Bod TOX®-eClinch bezpečně zůstává ve stabilní oblasti (zelená). Uvolnění spoje je sice principiálně nevyhnutelné, ale ve skutečnosti je v podstatě bezvýznamné a nekvantifikovatelné. Můžeme ho považovat za zanedbatelné. Pokud by však nebyly dodrženy specifické charakteristiky procesu, existuje riziko přechodu do nestabilní oblasti (červená).

Snížení pevnosti kvůli uvolnění

Adresa

TOX® PRESSOTECHNIK
Tuřanka 1314/110
627 00 Brno
Telefonní číslo: +420 725 452004
Kontakt
SK: +420 725 452004 Kontaktní formulář
 
Cookie Information

Pro personalizaci obsahu webových stránek používáme cookies. Cookies můžete blokovat nebo jinak spravovat v nastavení vašeho prohlížeče.