TOX PRESSOTECHNIK
SK: +420 725 452004

Umíme zpracovat funkční prvky od všech výrobců

Expertní provedení − Nejlepší technická řešení pro jakoukoli aplikaci

TOX® PRESSOTECHNIK nabízí nejlepší technická řešení a kompletní systémy na klíč z jednoho zdroje. Vedle nejrozšířenějších postupů montáže upínacích a funkčních prvků se naši zaměstnanci také podílejí na vytváření individuálních řešení. Využívají přitom našich zkušeností, aktuálních koncepcí a osvědčených provedení našeho širokého sortimentu běžných prvků.

Ačkoli existuje řada typů upínacích a funkčních prvků, rozlišujeme jen 4 základní procesy:

Díky své dlouholeté spolupráci s dodavateli systémů a výrobci funkčních prvků je společnost TOX® PRESSOTECHNIK známá jako kompetentní partner pro dodávky dokonalých systémových řešení na zpracování prvků z jednoho zdroje.

TOX® PRESSOTECHNIK je odborníkem na lisování různých prvků do požadovaných dílů. Vedle standardních verzí nabízíme také řešení na míru. Vhodný postup montáže funkčních prvků závisí na samotných prvcích a jejich provedení.

Nevíte, jak pokračovat? – Postup závisí na konkrétním prvku!

Samoklinčovací prvky

Kategorie procesu: Proces bez předběžného děrování

Popis procesu: Prvek je přiložen ke komponentě bez otvorů, do které je pomocí vysokého tlaku zalisován. Dochází k deformaci prvku a vytvoření pevného spoje.

Upínací/funkční prvky: Samoklinčovací nýty, samoklinčovací matice, samoklinčovací trny

Charakteristika procesu s využitím klinčovacího prvku:

Micrograph of a clinch element

Pro proces klinčování je charakteristická pevná montáž bez nutnosti děrování samotné komponenty. Tento proces je mimořádně vhodný pro práci s trny zalisovanými do dílů se specifickými požadavky na těsnost.

Při montáži funkčního prvku dochází k deformaci a vzniku vrubu mezi prvkem a komponentou.

Samoděrovací prvky

Kategorie procesu: Proces bez předběžného děrování

Popis procesu: Funkční prvky prorazí díly bez otvorů. Průnikem materiálu do prvku vznikne pevný spoj odolný vůči protáčení a vytlačení.

Upínací/funkční prvky: Děrovací trny, děrovací matice, samoděrovací matice

Charakteristika procesu s využitím děrovacího prvku:

Micrograph of a pierce element

Během děrování jsou funkční prvky zalisovány do dílu nebo komponenty bez otvorů. Pevná montáž a ochrana proti protáčení a vytlačení je zajištěna bočním průnikem do děrované oblasti materiálu.

 

Bezzávitové prvky

Kategorie procesu: Proces s předběžným děrováním

Popis procesu: Funkční prvek je zalisován do předběžně děrované a tvářené komponenty. Materiál pronikne za prvek a zajistí pevný a bezpečný spoj.

Upínací/funkční prvky: Lisovací trny, lisovací matice, klinčovací trny, klinčovací prvky

Charakteristika procesu s využitím bezzávitového prvku:

Micrograph of a press fitting element

Pro tento proces je charakteristická deformace komponenty do spodní části funkčního prvku. Rozlišují se dva druhy funkčních prvků: prvky zalisované do předem děrovaných komponent a prvky zalisované do dílů bez předchozího děrování.

Funkční prvky mohou, ale nemusí umožňovat předběžné děrování.

Nýtovací prvky

Kategorie procesu: Proces s předběžným děrováním

Popis procesu: Prvek pronikne do předběžně děrované komponenty. Dojde k deformaci a vytvoření pevného spoje.

Upínací/funkční prvky: Nýtovací trny, nýtovací matice, nýtovací upínače

Charakteristika procesu s využitím nýtovacího prvku:

Micrograph of a rivet element

Během nýtování dochází k deformaci komponenty a/nebo funkčního prvku, čímž je zajištěna pevná montáž dílu. Tento proces je mimořádně vhodný pro funkční prvky, které se lisují do předem děrovaných dílů nebo jsou samoděrovací.

Vy vyberete prvek a my dodáme kompletní zařízení!

Zákaznické aplikace
Procesní kompetence v akci
více

Brožury a datové listy

Brožura
Zavřít
Technologie funkčních prvků

Všechny prospekty a technické listy

Do sekce Ke stažení

Adresa

TOX® PRESSOTECHNIK
Tuřanka 1314/110
627 00 Brno
Telefonní číslo: +420 725 452004
Kontakt
SK: +420 725 452004 Kontaktní formulář
 
Cookie Information

Pro personalizaci obsahu webových stránek používáme cookies. Cookies můžete blokovat nebo jinak spravovat v nastavení vašeho prohlížeče.