TOX PRESSOTECHNIK
SK: +420 725 452004

Technologie TOX®-eClinching

Vodivé spojení plechů

Elektromobilita a autonomní řízení přináší do automobilového průmyslu stále vice aplikací s potřebou různých elektrických spojů. Na elektrické spoje jsou kladeny vysoké požadavky, protože musí po celou dobu životnosti auta zajistit minimální odpor.

To samozřejmě neplatí jen pro automobilový průmysl. Existuje mnoho aplikací pro přenos elektrické energie jako jsou fotovoltaické elektrárny, systémy pro uchování energie, elektrické rozvody, apod.

Termín TOX®-eClinching v sobě zahrnuje naše mnohaleté know-how, naše hluboké znalosti procesu, naši celosvětovou síť služeb a velmi kvalitní technologické systémy. To vše je nezbytné pro zajištění stabilních a spolehlivých vodivých elektrických spojů.

TOX®-eClinching je založen na dlouhodobě osvědčeném standardním procesu klinčování. Poskytuje následující výhody:

 • vysokou pevnost spojů
 • jednoduchou a efektivní kontrolu kvality
 • excelentní elektrickou vodivost

Proces je ideální pro výrobu  a spojování elektronických komponentů. Aplikace najdeme v automobilovém průmyslu jako jsou kontakty bateriových článků, busbarů, pojistek, apod. Mimo automobilový průmysl se jedná o aplikace pro přenos energie, výrobu světel, atd.  TOX®-eClinching nabízí podstatné výhody oproti konvenčním pájeným, svařovaným, či šroubovým spojům.

 

 • není nutná žádná úprava povrchu
 • proces nevyžaduje žádný přísun tepelné energie
   

Vytvoření vodivosti

TOX®-eClinching – to jsou spoje s excelentní elektrickou vodivostí díky vzniklým kovovým mikrokontaktům

Nejspolehlivější elektrický spoj je založen na  kombinaci tváření, působení síly a materiálové vazby. Tím je zamezeno možnému uvolnění v kontaktní oblasti.

 

SPOJ S OPTIMALIZOVANOU VAZBOU MEZI MATERIÁLY

V průběhu procesu TOX®-eClinching zalisuje razník spojované plechy do matrice. Boční zatečení, vytvořené plastickou deformací (tvářecí vazba), zajišťuje pevnost v oblasti krku (silová vazba). Ve stejném okamžiku dojde i ke spojení materiálů (materiálová vazba) s mnoha mikrokontakty. Tím je dosaženo excelentní elektrické vodivosti.

ROZŠÍŘENÁ KONTAKTNÍ ZÓNA

Klinčovací proces téměř zdvojnásobí efektivní kontaktní plochu. Při spojování tlustých plechů se tento efekt ještě výrazně zvýší. Tato “přídavná” plocha výrazně zvyšuje vodivost spoje a je důležitým přínosem pro elektrickou vodivost.

POKOVENÍ

Měkká vrstva pokovení, jako např. vrstva cínu na mědi, je bez poškození přetvářena spolu s materiálem, a tím je zachována vodivost.

Četné mikrokontakty zajišťují vodivé spojení materiálů.

Jak dosáhnout vysoce vodivých spojů s dlouhodobou stabilitou?

This content is blocked due to restrictions of your browser/firewall

Trvale nízký kontaktní odpor

TOX®-eClinching je osvědčená technologie pro elektrické a mechanické spojení elektricky vodivých komponentů. Komponenty jsou spojeny spolehlivě a trvale.

 

KONSTANTNÍ VODIVOST ZAJIŠTĚNÁ VYSOKOU PEVNOSTÍ SPOJŮ

Odolnost klinčovaných spojů vůči mechanickému namáhání nebo teplotním změnám je z dlouhodobého hlediska lepší, než u jiných metod spojování. Proces uvolňování, resp. uvolnění spoje má jen velmi malý vliv. Proto  zůstává kontaktní odpor trvale nízký a je zajištěna vysoká vodivost. Díky tomu splňuje eClinching vysoké požadavky pro přenos energie v aplikacích automobilového průmyslu i mimo něj.

UVOLNĚNÍ SPOJE

Bod TOX®-eClinch bezpečně zůstává ve stabilní oblasti. Uvolnění spoje je sice principiálně nevyhnutelné, ale ve skutečnosti je v podstatě bezvýznamné a nekvantifikovatelné. Můžeme ho považovat za zanedbatelné. Pokud by však nebyly dodrženy specifické charakteristiky procesu, existuje riziko přechodu do nestabilní oblasti.

Ukázky aplikací / zákaznické díly

 • Pojistková skříň pro proudy do 250 A
 • Elektrické pomocné topení
 • Busbar s pojistkami a kondenzátorem
 • Řídicí skříň pro Li-Ion baterie
 • Busbar pro automatizaci budov
 • Pojistková skříň pro proudy do 150A
 • Busbar s pojistkami
NEXT
NEXT

Adresa

TOX® PRESSOTECHNIK
Tuřanka 1314/110
627 00 Brno
Telefonní číslo: +420 725 452004
Kontakt
SK: +420 725 452004 Kontaktní formulář
 
Cookie Information

Pro personalizaci obsahu webových stránek používáme cookies. Cookies můžete blokovat nebo jinak spravovat v nastavení vašeho prohlížeče.