TOX PRESSOTECHNIK
SK: +420 725 452004

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG

1. Rozsah platnosti, odpovědná osoba, osoba pověřená ochranou osobních údajů, defi-nice pojmů

1.1 Toto prohlášení o ochraně osobních údajů informuje o tom, jak a jaké osobní údaje jsou námi, společností TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG, zpracovávány.

Prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro zpracování osobních údajů

 • při návštěvě našich webových stránek (viz pod bodem 2.1),
 • při zacházení s osobními údaji našich zákazníků, dodavatelů, návštěvníků a ostatních ko-munikačních partnerů (bod 2.2) a
 • při zacházení s údaji uchazečů (bod 2.3).

1.2 Společnost

TOX® PRESSOTECHNIK GMBH & CO. KG
Riedstrasse 4
88250 Weingarten
Německo
Telefon: +49 (0) 751 5007-0
Fax: +49 (0) 751 5007-139
E-mail: info@tox-pressotechnik.com

je správcem podle čl. 4 č. 7 obecného nařízení o ochraně údajů EU (DGPR) zpracování osobních údajů podle tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů (srov. také s naší tiráží).

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Advokát Dr. Florian Deusch, odborný advokát pro právo IT, Advokátní kancelář Dr. Gretter;
externí pověřenec pro ochranu osobních údajů (certifikován podle TÜV a udis gGmbH - Ulmer Akademie für Datenschutz und Datensicherheit gGmbH).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je k dosažení v následující běžné otevírací době kanceláře:

Advokátní kancelář Dr. Gretter
Eisenbahnstraße 41
88212 Ravensburg
Tel.: +49 751 362250
E-mail: datenschutz(at)gretter-rae.de

Současně je pověřencem pro ochranu osobních údajů společnosti TOX® PRESSOTECHNIK INTERNATIONAL GmbH & Co. KG.

1.3 Osobní údaje jsou veškeré údaje, které se vztahují osobně k Vám, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, informace o Vašem používání našich webových stránek (viz k tomu bod 2).

Zpracování je každý proces probíhající v souvislosti s osobními údaji. Zpracování je například shromažďování, evidence, organizace, uspořádání, ukládání, přizpůsobení nebo změna, načtení, dotazování, použití, zveřejnění předáním, rozšířením nebo jinou formou poskytnutí, porovnání nebo propojení, omezení, vymazání nebo zničení osobních údajů.

2. Zpracování osobních údajů společností TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG

2.1 Zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek nebo při navázání kontaktu e-mailem; účel a právní základ

2.1.1 Informativní využití našich webových stránek

Při pouhém informativním využití webových stránek, tedy když se nezaregistrujete nebo nám jiným způsobem nepředáte informace, shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které Váš prohlížeč zprostředkuje našemu serveru. Pokud si přejete prohlížet naše webové stránky, zaznamenáváme následující údaje:

 • IP adresu,
 • datum a čas dotazu,
 • rozdíl v časové zóně vůči Greenwich Mean Time (GMT),
 • obsah požadavku (konkrétní stranu),
 • stav přístupu/stavový kód HTTP,
 • vždy přenášený objem dat,
 • webová stránka, ze které požadavek přichází,
 • prohlížeč,
 • operační systém a jeho plochu,
 • jazyk a verzi softwaru prohlížeče.

Účel a právní základ

Účelem zpracování těchto údajů je zobrazit Vám naše webové stránky a zajistit stabilitu a bezpečnost. Právním základem je čl. 6 odstavec (1) věta 1 písm. f) GDPR. Podle tohoto právního základu je zpracování osobních údajů legitimní pro zachování našich oprávněných zájmů, jestliže nepřevažují zájmy nebo základní práva dotčené osoby.
Tyto osobní údaje jsou proto ukládány pouze po dobu Vaší návštěvy našich webových stránek.

2.1.2 Navázání kontaktu e-mailem nebo využití kontaktního formuláře našich webových stránek

Když s námi prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře navážete kontakt, ukládáme Vámi předané údaje (Vaši e-mailovou adresu, případně Vaše jméno a Vaše telefonní číslo) za účelem odpovědi na Vaše otázky. Údaje získané v této souvislosti vymažeme ihned poté, kdy jejich uložení už není nutné, nebo omezíme zpracování, pokud existují zákonné povinnosti uchovávání záznamů. Právním podkladem pro tyto postupy zpracování je čl. 6 odstavec (1) věta 1 písm. f) GDPR, pokud neexistují zákonné povinnosti uchovávání záznamů, pak je právním základem pro uložení čl. 6 odstavec (1) věta 1 písm. c) GDPR; podle kterého je zpracování zákonné, jestliže je třeba ke splnění právní povinnosti.

2.1.3  Soubory cookies

a) Navíc ke shora uvedeným údajům jsou při Vašem využití našich webových stránek na Vašem počítači uloženy soubory cookies. U souborů cookies se jedná o malé textové soubory, které se ukládají na Vašem pevném disku s přiřazením k Vámi použitému prohlížeči a díky kterým tomu, kdo tyto cookies ukládá (zde: nám), jsou předávány určité informace. Cookies nemohou provádět žádné programy nebo přenášet do Vašeho počítače viry. Jejich účelem je celkově přizpůsobit internetovou nabídku uživateli a zefektivnit ji. Právním základem k tomuto účelu je Váš - kdykoli odvolatelný - souhlas podle čl. 6 odstavce (1) věty 1 písm. a) GDPR, který udělíte na začátku Vaší návštěvy naší webové prezentace, resp. čl. 6 odstavce (1) věty 1 písm. f) GDPR.

b) Tyto webové stránky využívají následující druhy souborů cookies, jejichž rozsah a funkce je vysvětlena dále:

 • Dočasné cookies (k tomu aa)
 • Trvalé cookies (k tomu bb).

  aa) Dočasné cookies se automaticky vymažou, jakmile zavřete Váš prohlížeč. K nim patří především session cookies. Ty ukládají takzvané ID relace, se kterým lze přiřadit různé dotazy Vašeho prohlížeče společné relaci. Tak je možné při návratu na naše webové stránky Váš počítač znovu identifikovat. Když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč, session cookies se automaticky vymažou.

  bb) Trvalé cookies jsou automaticky smazány po námi určené době, která se podle druhu cookies může lišit. Soubory cookies můžete kdykoliv vymazat v bezpečnostním nastavení svého prohlížeče. Vymazáním zároveň zrušíte svůj souhlas se zpracováním příslušného souboru cookie.

c) Nastavení svého prohlížeče můžete libovolně konfigurovat a můžete například odmítnout přijetí third party cookies nebo všech souborů cookies. Vezměte prosím na vědomí, že pak případně nebudete moci využívat všech funkcí našich webových stránek.

2.1.4. Google Analytics

a) Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek Vámi. Informace vytvořené souborem cookie o Vašem použití těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. V případě aktivace anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách je však Vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA přenášena celá IP adresa a tam je zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek používá společnost Google tyto informace k vyhodnocování Vašeho využívání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitách webových stránek a poskytování dalších služeb, spojených s využíváním webových stránek a internetu vůči provozovateli webových stránek.

b) IP adresa zprostředkovaná v rámci služby Google Analytics z Vašeho prohlížeče není sloučena s jinými údaji společnosti Google.

c) Ukládání souborů cookies můžete zamezit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebude eventuálně možné používat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zaznamenávání údajů vytvořených soubory cookies a vztahujících se k používání webových stránek (vč. Vaší IP adresy) společností Google a také zpracování těchto údajů společností Google zamezit tím, že si na následujícím odkazu stáhnete plug-in pro prohlížeč a nainstalujete jej:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Zaznamenávání službou Google Analytics můžete zamezit také kliknutím na následující odkaz. Přes odkaz se nastaví soubor cookie Opt-out, který zamezí záznamu Vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek: Deaktivace služby Google Analytics.

d) Tyto webové stránky používají službu Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. Tím jsou IP adresy dále zpracovávány jako zkrácené a je tak vyloučena možnost vztažení k určité osobě. Pokud dojde ke vztažení k osobě prostřednictvím Vámi předaných údajů, je tedy okamžitě vyloučeno a osobní údaje jsou neprodleně vymazány.

e) Službu Google Analytics využíváme pro analýzu a pravidelné zlepšování našich webových stránek. Získanými statistikami můžeme vylepšovat naši nabídku a utvářet ji pro Vás jako uživatele ještě zajímavěji. Pro výjimečné případy, ve kterých jsou osobní údaje přenášeny do USA, se společnost Google připojila k programu EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro využívání služeb Google Analytics je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR.

f) Informace třetího poskytovatele služeb: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky používání: www.google.com/analytics/terms/cz.html, přehled k ochraně údajů: https://policies.google.com/?hl=cs, a také zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

g) Tyto webové stránky navíc používají službu Google Analytics pro analýzu proudů návštěvníků, prováděnou přes ID uživatele. Na svém zákaznickém účtu můžete v části „Moje údaje“, „Osobní údaje“ deaktivovat analýzu používání nad rámec zařízení.

2.1.5 Zapojení videí YouTube

a) Do naší nabídky online jsme zapojili videa YouTube, která jsou uložená na internetové adrese http://www.YouTube.com a které lze přehrávat přímo z našich webových stránek.

b) Návštěvou na webových stránkách obdrží YouTube informaci, že jste vyvolali příslušnou podstránku našich webových stránek. Dále jsou zprostředkovány údaje uvedené v bodě 2.1.1 tohoto prohlášení. K tomu dochází nezávisle na tom, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda není k dispozici žádný uživatelský účet. Jste-li přihlášení v účtu Google, jsou Vaše údaje přiřazeny přímo k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení ke svému profilu u YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá Vaše údaje jako uživatelské profily a využívá je pro účely reklamy, výzkumu trhu a/nebo utváření svých webových stránek podle potřeby. Takové vyhodnocení probíhá obzvláště (i u nepřihlášených uživatelů) k poskytování reklamy podle potřeby a informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo na podání námitky proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž jeho výkon musíte směřovat na YouTube.

c) Další informace k účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování společností YouTube najdete v prohlášení k ochraně údajů. Zde také získáte další informace o svých právech a možnostech nastavení k ochraně své soukromé sféry: https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Google zpracovává Vaše osobní údaje také v USA a připojil se k programu EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.1.6 Registrace a zasílání novinek

a) Pokud si přejete využívat určité oblasti služeb našich webových stránek, například stahování dat CAD, je třeba provést registraci následujících údajů o Vaší osobě:

 • jméno, příjmení,
 • společnost, ve které pracujete,
 • obchodní kontaktní údaje (e-mail, poštovní adresa, telefonní číslo; údaj „obor“ je dobrovolný). Pro tyto údaje musíte zadat dostatečně bezpečné heslo.

b) Pro registraci k našemu stahování CAD používáme tzv. postup Double opt-in. Znamená to, že Vám po zadání Vašich registračních údajů zašleme e-mail na uvedenou e-mailovou adresu, ve které Vás požádáme o potvrzení Vašich registračních údajů. Pokud své přihlášení nepotvrdíte, budou Vaše informace zablokovány a po uplynutí zákonné lhůty k uchovávání údajů (v každém případě až do uplynutí promlčecí lhůty pro případné nároky) vymazány. Kromě toho ukládáme vždy Vaši použitou IP adresu a čas zadání Vašich registračních údajů a potvrzení. Účelem procesu je doložit své přihlášení a příp. vyjasnit možné zneužití Vašich osobních údajů. Právním základem je zde čl. 6 odstavec (1) věta 1 písm. f) GDPR.

c) Zasílání novinek
V rámci registrace máte možnost přihlásit se k odběru novinek s aktuálními informacemi o naší společnosti a našich nabídkách služeb. Vyjádření k možnosti odběru našich novinek je dobrovolné. Ke stahování dat CAD se můžete registrovat bez odběru novinek. Po Vašem přihlášení k odběru novinek provedeme takzvaný postup „Double opt-in“, jak je popsáno v bodě b). Pokud jste se při registraci přihlásili k odběru novinek, potvrdíte prostřednictvím procesu Double opt-in také svůj souhlas s odběrem novinek. Pro odběr novinek zpracováváme pouze Vaši e-mailovou adresu, Vaše jméno a název společnosti, u které pracujete, abychom Vám mohli novinky zasílat a mohli Vás osobně oslovit. Právním základem tohoto zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Váš souhlas k zasílání novinek můžete kdykoliv odvolat a zrušit odběr novinek. Odvolání můžete vyjádřit prostřednictvím e-mailu na adresu info@tox-de.com nebo zprávou na kontaktní údaje, uvedené v tiráži.

2.2 Zpracování osobních údajů zákazníků, dodavatelů a ostatních komunikačních partnerů

2.2.1 Od našich kontaktních partnerů u našich zákazníků, dodavatelů (nebo uchazečů stát se dodavateli), návštěvníků našich podnikových prostor a areálu a ostatních komunikačních partnerů (dále nazýváni také jako „dotčené osoby“) zpracováváme následující údaje:

 • oslovení, jméno a příjmení a také pozici (případně ve společnosti dotčené osoby resp. úřadu),
 • obchodní resp. služební komunikační údaje, sestávající z adresy, telefonního čísla (pevná linka / mobilní telefon) a e-mailové adresy,
 • veškeré informace, které jsou nutné ke zpracování vždy potřebné komunikace, obzvláště projektové resp. smluvní údaje (především u zákazníků a dodavatelů), e-maily, termíny a výsledky pohovorů,
 • u kontaktních osob zákazníků: poslední uskutečněný kontakt,
 • u návštěvníků: termín návštěvy, příjezd a odjezd z podnikového areálu, kontaktní osoba návštěvníka v naší společnosti, registrační značka vozidla, které návštěvník odstavil v našem podnikovém areálu.

2.2.2 Údaje podle bodu 2.2.1 zpracováváme k následujícím účelům a na základě těchto právních základů:

 • u kontaktních osob zákazníků a dodavatelů: pro vedení spolehlivé komunikace s našimi zákazníky a dodavateli při plnění našich smluv a (u zákazníků) pro upozornění na služby naší společnosti (reklama),
 • u návštěvníků: k umožnění návštěvy a výkonu našeho domovního práva v zájmu bezpečnosti naší společnosti,
 • u všech ostatních komunikačních partnerů: k vyřizování komunikace vyžadované vždy dotčenou osobou.

Právním základem ve všech případech je čl. 6 odstavec (1) věta 1 písm. f) GDPR. Pokud není dán žádný trvalý smluvní nebo právní vztah ke společnosti resp. úřadu dotčené osoby, jsou osobní údaje zpracovávány resp. ukládány pouze k vyřizování konkrétní úlohy.

2.2.3 Kromě toho zpracováváme osobní údaje našich zákazníků resp. jejich kontaktních osob (jméno, příjmení, společnost a za určitých okolností datum narození) také pro plnění našich veřejnoprávních povinností vůči úřadům, například pro daňové obchodně právní dokumentace a také k vývozní kontrole. Právním základem zde je čl. 6 odstavec (1) věta 1 písm. c) GDPR.

2.3 Údaje uchazečů

2.3.1 Od osob, které se prostřednictvím formuláře pro uchazeče na našich webových stránkách nebo jinak u nás ucházejí o zaměstnanecký poměr, zpracováváme následující údaje:

 • Jméno, příjmení, e-mailovou adresu, adresu, telefonní číslo (je-li uvedeno) a také nám zprostředkované údaje uchazeče.

2.3.2 S výhradou samostatně vyjádřeného souhlasu zpracováváme údaje pouze pro postup podávání a vyřizování přihlášek, který je základem příslušného ucházení se o zaměstnání; bez souhlasu nedochází po ukončení postupu podávání a vyřizování přihlášek k ukládání údajů a realizaci příslušných lhůt k ukládání.

3. Zprostředkování a předávání Vašich údajů třetím osobám

Vaše údaje zásadně nezprostředkováváme třetím osobám bez Vašeho souhlasu.

K elektronickému zpracování údajů částečně využíváme podpory externích třetích společností. Přitom se jedná o spolehlivé poskytovatele služeb, které jsme pečlivě vybrali, aby zpracovávali Vaše údaje podle naší smlouvy. Právním základem je zde čl. 28 GDPR. Samozřejmě jsou naši poskytovatelé služeb povinni zacházet s údaji svědomitě, pouze podle našich pokynů a podle platných právních ustanovení k ochraně údajů, především nepoužívat údaje k vlastním účelům a nepředávat je třetím osobám.

Kromě toho máme v ojedinělých případech ze zákona povinnost předat Vaše údaje na vyžádání úřadů, pokud a jestliže je to nutné pro účely trestního stíhání nebo odvrácení nebezpečí policejními orgány nebo jinými úřady. Právním základem dalšího předávání je v těchto případech čl. 6 odstavec (1) písm. c) GDPR.

Také se mohou vyskytnout případy, ve kterých jsou Vaše údaje pro účely uvedené v bodě 2 z důvodu přidělování úkolů v rámci skupiny společností TOX dále předávány společnostem, které jsou se společností TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG v obchodně-právní vazbě (dceřiné nebo sesterské společnosti). Účelem dalšího předávání je strukturované plnění úkolů podle našeho přidělování úkolů, které se vyskytnou při sledování podnikatelských cílů v rámci skupiny společností, právní základem zde je čl. 6 odstavec (1) věta 1 písm. f) GDPR.

Pokud jsou přitom zpracovávány osobní údaje mimo státy Evropského hospodářského prostoru („EHS“), chráníme Vaše osobní údaje tím, že je dále předáváme a zpracováváme v rámci naší skupiny společností výhradně podle zadání ustanovení standardní smlouvy, které stanovila komise EU ve smyslu čl. 46 odstavce (2) písm. c) GDPR. Ustanovení standardní smlouvy lze vyvolat na internetové adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_cs.

4. Vaše práva

4.1 S ohledem na Vaše osobní údaje máte vůči nám následující práva:

 • právo na informaci, zda a jaké Vaše osobní zpracováváme,
 • právo na opravu nebo vymazání svých údajů,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na námitku proti zpracování, pokud je právním základem zpracování čl. 6 odstavec (1) věta 1 písm. f) GDPR a
 • právo na převoditelnost údajů.

4.2 Dále máte právo podat na nás u úřadu pro dohled nad ochranou údajů stížnost kvůli zpracování Vašich osobních údajů námi.

5. Změna tohoto prohlášení o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení k ochraně údajů kdykoliv s účinkem do budoucna. Vždy aktuální verze je k dispozici na našich webových stránkách. Dívejte se prosím pravidelně naše webové stránky a informujte se o platných ustanoveních ochrany údajů.

Stav: 23.5.2018

Our customers are our reference
 • Logo Audi
 • Logo AWL
 • Logo Blum
 • Logo BMW
 • Logo Bosch
 • Logo Brose
 • Logo BSH
 • Logo Comau
 • Logo Continental
 • Logo EBM Papst
 • Logo Electrolux
 • Logo Faurecia
 • Logo FFT
 • Logo GM
 • Logo Hettich
 • ifm Tettnang, Kunde von TOX PRESSOTECHNIK
 • Logo KUKA
 • Logo Mercedes Benz
 • Logo Opel
 • Logo SEAT
 • Logo VDH
 • Logo VW
 • Logo Whirlpool
 • Logo ZF

Adresa

TOX® PRESSOTECHNIK
Tuřanka 1314/110
627 00 Brno
Telefonní číslo: +420 725 452004
Kontakt
SK: +420 725 452004 Kontaktní formulář
 
Cookie Information

Pro personalizaci obsahu webových stránek používáme cookies. Cookies můžete blokovat nebo jinak spravovat v nastavení vašeho prohlížeče.