TOX PRESSOTECHNIK
SK: +420 725 452004

Podmínky používání

Podmínky používání webové prezentace společnosti TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG

Vítejte na webových stránkách společnosti TOX PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG (dále též „my“). Děkujeme vám za návštěvu našich webových stránek. Na těchto webových stránkách bychom vám rádi představili naši společnost.

Používání našich webových stránek (včetně našich webových stránek ve službách Facebook, Twitter a Youtube) je založeno na následujících předpisech, přičemž naše webové stránky jsou určeny výhradně pro podniky.

 1. Veškeré informace uvedené na našem webu jsou nezávazné a slouží výhradně za účelem informování o naší společnosti. Nezahrnují nabídky týkající se poskytování zboží nebo služeb od naší společnosti. Práva a povinnosti při pořízení zboží nebo služeb vycházejí výhradně ze všeobecných obchodních podmínek a jiných kontraktačních dohod. Získání informací z našich webových stránek nevede k uzavření smlouvy ohledně získání výrobků TOX (zboží a služeb).
 2. Soubory o našich výrobcích, které jsou dostupné ke stažení (včetně souborů CAD) slouží výhradně jako úvodní informace o našich výrobcích. Relevantní a závazné jsou výhradně údaje obdržené během získání výrobků TOX a také specifické pokyny k používání a aplikaci výrobku.
 3. Informace na našich webových stránkách nezahrnují záruky nebo popis kvality ohledně výrobků TOX. Výhradně relevantní je zvlášť sjednaná smlouva ohledně našeho zboží nebo služeb.
 4. Určité oblasti naší webové prezentace lze používat pouze po předchozí registraci (například stažení souborů CAD). Na registraci neexistuje žádný nárok. Vyhrazujeme si právo odmítnout žádosti o registraci a ukončit stávající registraci, jelikož registrace není součástí zvlášť sjednané smlouvy ohledně získání výrobků TOX.
  V rámci registrace je uživatel povinen:
  - uvést pravdivé informace (zejména je zakázáno provádět registraci pod jiným jménem nebo pseudonymem),
  - informovat nás okamžitě o změně jeho náležitostí během registrace,
  - zajistit, aby údaje o uživateli, které uvedl (zejména přihlašovací jméno a heslo) nebyly přístupné třetím stranám,
  - okamžitě nás informovat, pokud zpozoruje známky zneužití svých uživatelských údajů.
 5. Naše webové stránky obsahují také odkazy na webové stránky třetích stran, nad jejichž obsahem nemáme žádnou kontrolu. V žádném případě nepřejímáme jejich obsah ani nepřijímáme žádnou odpovědnost za něj. K okamžiku vkládání odkazů si nejsme vědomi žádného nezákonného nebo nesprávného obsahu na odkazovaných stránkách. Následná trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek je bez jakýchkoliv výslovných známek chyb v jejich obsahu nebo porušení zákona nepřiměřená. Neprodleně nás informujte, pokud jste se přes naše odkazy dostali na stránky, jejichž obsah vám připadá podezřelý. Odkazy na tyto stránky okamžitě odstraníme, jakmile se dozvíme o porušení zákona nebo chyb v obsahu na odkazovaných stránkách.
 6. Výslovně si vyhrazujeme veškerá práva ohledně obsahu, designu a provedení naší webové prezentace. Zejména kopírování, úpravy, distribuce a veškeré způsoby použití obsahu a souborů na naší webové prezentaci vyžadují náš písemný souhlas s výjimkou případů, kdy tyto akce nevyžadují podle zákonné úpravy schválení nebo tento obsah a soubory návštěvník webových stránek využije výhradně pro svoji potřebu.
 7. Je přísně zakázáno používat obsah a soubory z našich webových stránek v rozporu s trestním právem, jinými zákonnými ustanoveními, dobrými mravy nebo principy dobré víry.
 8. I když vyvíjíme neustálé úsilí, aby naše webové stránky neobsahovaly žádný škodlivý software (například viry atd.) nemůžeme zaručit, že naše stránky tento škodlivý software obsahovat nebudou. Každý uživatel našich webových stránek je proto povinen používat pro svoji vlastní ochranu a prevenci škodlivého softwaru z našich webových stránek vhodná bezpečnostní opatření (zejména aktuální antivirový program) před stažením informací nebo souborů z našich webových stránek.
 9. Na základě výjimky Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se použijí výhradně německé zákony. Pokud je návštěvník našich webových stránek kupující nebo navštívil naše stránky na pokyn nebo v zastoupení kupujícího, právnické osoby veřejného práva nebo zvláštní části veřejného práva, je místem jurisdikce soud v Ravensburgu pro všechny spory ohledně používání našich webových stránek.
Our customers are our reference
 • Logo Audi
 • Logo AWL
 • Logo Blum
 • Logo BMW
 • Logo Bosch
 • Logo Brose
 • Logo BSH
 • Logo Comau
 • Logo Continental
 • Logo EBM Papst
 • Logo Electrolux
 • Logo Faurecia
 • Logo FFT
 • Logo GM
 • Logo Hettich
 • ifm Tettnang, Kunde von TOX PRESSOTECHNIK
 • Logo KUKA
 • Logo Mercedes Benz
 • Logo Opel
 • Logo SEAT
 • Logo VDH
 • Logo VW
 • Logo Whirlpool
 • Logo ZF

Adresa

TOX® PRESSOTECHNIK
Tuřanka 1314/110
627 00 Brno
Telefonní číslo: +420 725 452004
Kontakt
SK: +420 725 452004 Kontaktní formulář
 
Cookie Information

Pro personalizaci obsahu webových stránek používáme cookies. Cookies můžete blokovat nebo jinak spravovat v nastavení vašeho prohlížeče.