TOX PRESSOTECHNIK
SK: +420 725 452004

Zkušební protokoly funkčních prvků

Potvrzení bezpečnosti upínacích prvků ve zkušební laboratoři

Ve své zkušební laboratoři vyvíjí společnost TOX® PRESSOTECHNIK nejúčinnější řešení pro vaši aplikaci. Předběžné zkoušky vámi poskytnutých vzorků zahrnují řadu testů a analýz.

V této fázi také stanovíme veškeré parametry vaší aplikace, včetně požadavků na sílu lisování a geometrii nástrojů. Pro vaši aplikaci vybereme nejvhodnější systém a technologii zpracování.

Bezpečnost a kvalitu vaší instalace zajišťují nejmodernější zkušební postupy a využití špičkových měřicích zařízení používaných vysoce kvalifikovanými pracovníky.

Zkušební laboratoř TOX® PRESSOTECHNIK: důkladné ověření instalace a prokazatelná kvalita

Evaluation of the strengh and mechanical load resistance in the test laboratory

Dokumentovaná kvalita

Před dodáním systému kontrolujeme skutečné výsledky zpracování pomocí daného systému a zaznamenáváme je do zkušebních protokolů.

 

Provádíme následující zkoušky:

  • Měření extrakčního odporu a průtažného odporu a dále zkouška pevnosti v krutu dle DVS/EFB 3480-1.
  • Zkouška zákaznické aplikace: funkční prvek je testován na zákaznické komponentě. Ověřuje se jeho dostupnost, síla lisování, obrysové interference a doby trvání cyklu.
  • Technologická vhodnost celého systému: mechanické a elektrické zkoušky a technologické kontroly včetně zkušebního cyklu s předem stanoveným počtem upínacích prvků.
  • Výroba předvýrobních vzorků.
  • Optimalizace sériové výroby u zákazníka ve smyslu kvality a stability procesu a doby trvání cyklu.
  • Výroba vzorků pro potřeby výběru nejvhodnější aplikace pro zákazníka.

Všechny instalace dodáváme včetně přehledné dokumentace, předávacích protokolů, zkušebních protokolů a dle požadavků také s prohlášením o shodě nebo prohlášením o zabudování.

Výhody pro zákazníky

  • Přesný zápis o stavu, ve kterém byl systém dodán
  • Prokazatelné dodržení parametrů
  • Dokumentace sil při lisování a vytahování
  • Dokumentace maximálních přípustných krouticích momentů

Brožura a datové listy

Brožura
Zavřít
Technologie funkčních prvků

Všechny prospekty a technické listy

Do sekce Ke stažení

Adresa

TOX® PRESSOTECHNIK
Tuřanka 1314/110
627 00 Brno
Telefonní číslo: +420 725 452004
Kontakt
SK: +420 725 452004 Kontaktní formulář
 
Cookie Information

Pro personalizaci obsahu webových stránek používáme cookies. Cookies můžete blokovat nebo jinak spravovat v nastavení vašeho prohlížeče.